Назарова Ксенія Іванівна
Головна | Реєстрація | Вхід
 
Четвер, 20.06.2019, 13:04
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 195
Новини ЧОІППО
Статистика
Форма входу

Оформлення роботи з державної підсумкової атестації

Державна підсумкова атестація (ДПА) у 2018/19 навчальному році проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації та листа МОН Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році.                           Оформлення роботи

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, наприклад: 01.06.2019 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

                                         Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс базової середньої освіти

учня (учениці) 4, (9, 11) класу

(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад:

Диктант

Символи України

Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.

 


Навчаються освітяни району

5 квітня в малій залі РДА відбулася цікава зустріч- презентація з представниками видавництва КМ-Медіа ( м.Чернігів). Головний редактор видавництва Роєва Тетяна Григорівна познайомила вчителів початкових класів закладів освіти району з сучасною мультимедійною продукцією видавництва.

«KMMEDIA ED PROFI»- український виробник програмного забезпечення та освітнього мультимедійного контенту.

Видавницто КМ-Медіа підготувало унікальну мультимедійну систему «EdProfi» (інструмент індивідуалізації процесу навчання), схвалену для використання в загальноосвітніх навчальних закладах ( протокол№3 від 23.05.2018 р.)

Контент мультимедійної навчально-освітньої системи «KMMEDIA ED PROFI» створений з урахуванням компетентнісного підходу та вимог НУШ.

Фахівцями центру створено понад 2000 відео та анімаційних роликів. Їх згруповано за сімома освітніми галузями та навчальними темами.

Сучасні діти відрізняються від попередніх поколінь. Це люди, що зростають в оточенні гаджетів і картинками їх навряд зацікавиш.

Пропоновані матеріали, зауважила редактор, допоможуть вчителям зробити урок сучасним, компетентнісним,цікавим , продуктивним, а школярам - освоїти шкільну програму, поглибити свої знання та використовувати їх на практиці.

Вчителі мали можливість переглянути зразки відео та анімаційних роликів, відмітили іх майстерне та професійне виконання. Було багато бажаючих апробувати матеріали на уроках .

Представники видавництва охоче відгукнулися на цю пропозицію. Отож , вже сьогодні у 5 школах району йде навчання за мультимедійною навчально-освітньою системою.


Держслужба якості освіти затвердила методику оцінювання професійного рівня українських педагогів. В методиці детально розписано, що саме враховуватиметься при сертифікації.

ЩО ЦЕ? За методикою експерти заповнюватимуть два пункти Форми експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації:

– «результати оцінювання»;

– «загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації».

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ. Експертне оцінювання здійснюють двоє експертів за допомогою двох методів:

– спостереження (здійснюється протягом робочого дня)

– інтерв’ю (відбувається за орієнтовним переліком питань, який розробляє ДСЯО).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. Експерти оцінюють учасника сертифікації за п’ятьма критеріями. Кожен з них має свої показники.

1 Здатність планувати і реалізовувати освітній процес на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів. Педагог повинен:

– планувати освітній процес із урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми;

– використовувати педагогічні технології в освітньому процесі на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів;

– надавати дітям рівні можливості участі у різних формах взаємодії, зокрема організовує співпрацю учнів у парах, мікрогрупах, групах;

– організовувати роботу учнів із урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами), добираючи доцільні методи, прийоми, засоби навчання;

– забезпечувати баланс між активним, пасивним та інтерактивним навчанням;

– демонструвати позитивні навички вербальної та невербальної комунікації з учнями;

– застосовувати різноманітні форми оцінювання роботи учнів та проводить аналіз результативності їхньої навчальної діяльності.

2 Здатність здійснювати процес навчання, виховання і розвитку учнів, основою якого є повага до прав людини, патріотизм, демократичні та інші загальнолюдські цінності. Педагог повинен:

– формувати в учнів повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимість до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– розвивати в учнів патріотизм, повагу до державної мови і державних символів України, шанобливе ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань українського народу.

– забезпечувати позитивне ставлення до індивідуальних відмінностей учнів, цінувати, враховувати особливості та захищає права кожного з них.

3 Здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток дітей та мотивацію їх до навчання. Педагог повинен:

– створювати комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;

– мотивувати учнів до вибору виду діяльності та активного навчання, організовуючи освітні осередки, у тому числі для їхньої індивідуальної роботи;

– використовувати в освітньому середовищі навчальні матеріали відповідно до інтересів і потреб дітей;

– забезпечувати емоційну і психологічну комфортність освітнього середовища для учнів.

4 Здатність налагоджувати і підтримувати партнерські стосунки з родинами учнів задля розвитку здібностей та можливостей кожної дитини. Педагог повинен:

– співпрацювати з родинами учнів, використовуючи різні форми комунікації щодо успіхів у навчанні та розвитку їх дітей, зокрема для розроблення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

– долучати батьків до організації освітнього процесу та проводити спільно з ними заходи для дітей.

5 Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії. Педагог повинен:

– аналізувати сильні і слабкі сторони своєї професійної діяльності, формувати і розвиває власну інформаційну компетентність та визначає шляхи подальшого саморозвитку;

– здійснювати оцінювання своєї роботи на підставі інформації із різних джерел (результати оцінювання учнів, зворотний зв’язок від колег, керівництва, учнів, їхніх батьків) та враховувати його результати для професійного і особистісного зростання;

– брати участь у семінарах, тренінгах, майстер- класах, науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань;

– постійно співпрацювати з іншими вчителями для підвищення своєї власної та їхньої професійної компетентності.

ОЦІНКА. Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації здійснюється за кожним критерієм та включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію.

Учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання може отримати мінімум – 40 балів, максимум – 120 балів.


Оцінювання першокласників: нові рекомендації МОН

Відповідно до затверджених рекомендацій, для першокласників табелі будуть замінені на свідоцтва досягнень.

Міністерство освіти і науки України затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів.

Формувальне оцінювання досягнень учня

За рекомендаціями МОН, формувальне оцінювання на етапі першого класу має включати такі основні компоненти:

1)доброзичливе ставлення до учня як до особистості

2) позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв'язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

Щоб виховувати впевнених у собі дітей, вчителю необхідно:

– створювати для учнів ситуацію успіху;

– акцентувати увагу на сильних сторонах дитини, а не на її помилках;

– відзначати будь-які успіхи учня;

– адаптувати освітній процес до здатностей дитини;

– стимулювати інтерес до навчання;

– вчасно виявляти проблеми та запобігати їхньому накопиченню;

– запобігати виникненню страху перед помилками.

Окрім цього, МОН рекомендує заохочувати дітей до самооцінювальної діяльності. Такий підхід можна імплементувати шляхом використання на уроках різноманітних роздаткових матеріалів, які у цікавий спосіб допоможуть дітям оцінювати власний прогрес у навчанні.Загалом, формувальне оцінювання – це оцінювання, яке спрямовується на виховання в дітей мотивації до навчання та слугує рекомендацією до дій, а не педагогічним вироком. Зміни до підходу в оцінюванні є актуальними для школярів різного віку, однак для 1-х класів воно набуває особливого значення. Річ у тім, що молодші школярі мають характерну особливість сприймати негативну оцінку в зошиті як негативне оцінювання своєї особистості загалом. Це, у свою чергу, може вплинути на формування заниженої самооцінки у дитини.

Свідоцтво досягнень    Згідно з рекомендаціями, облік результатів підсумкового оцінювання буде фіксуватися у свідоцтвах досягнень. Запропонований зразок свідоцтва складається з 2-х частин:

1) Характеристика особистих досягнень дитини.

Заповнюється в жовтні (як проміжний звіт) та травні (як підсумковий звіт) для фіксування навчального поступу.

Оцінюється: активність дитини, самостійність на уроці, співпраця з іншими учнями.

2) Оцінювання предметних компетентностей

Заповнюється лише у травні.

Для оцінювання учнів пропонується 4-рівнева система:

  • має значні успіхи;
  • демонструє помітний прогрес;
  • досягає результату з допомогою вчителя;
  • ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Вимог щодо графічних знаків при заповненні свідоцтва досягнень немає.

 

 

 


 

Інформує ПРО.ЗНАННЯ посилаючись на edutop

 

 

 

Наш час
Ми у світі
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Педпреса
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz