Назарова Ксенія Іванівна
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
 
Вівторок, 19.02.2019, 01:31
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 193
Новини ЧОІППО
Категорії розділу
Мої статті [28]
Статистика
Форма входу
Головна » Статті » Мої статті

про використання годин варіативного компоненту

Про впровадження нових предметів,курсів за вибором та освітніх проектів в початкових класах ЗНЗ району в 2014-2015 н.р.
         

         Перед освітою стоїть важливе завдання: готувати інноваційну людину, яка здатна нестандартно  мислити, творити і діяти. Здатність людини до змін і до їх творення дасть можливість конкурувати у європейському просторі.

У Державному стандарті початкової загальної освіти визначено її зміст , який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Особливістю початкової школи є те, що діти до неї приходять із неоднаковим ступенем підготовки до навчання, різним соціальним досвідом.  Вчителі початкових класів мають допомогти кожній дитині адаптуватися до нових умов, розпізнати і допомогти розвинути природні задатки, реалізувати її здібності і створити умови для індивідуального розвитку школяра. Тобто  організувати роботу по успішному впровадженню завдань,які стоять перед початковою школою, а саме:

 -зберегти або відновити духовне здоров’я та емоційне благополуччя кожної    дитини;

  -дати дітям максимально різносторонню освіту, допомогти їм 

      зорієнтуватися у різних областях культури і знайти сфери власних інтересів;

  -навчити дитину вчитися, самостійно здобувати нові знання та уміння;

  -розвивати інтелектуальні здібності учня, його мислення, мовлення,    пам’ять, увагу, уяву;

 -допомогти дитині найповніше реалізувати свій творчий потенціал,розкрити  

свою індивідуальність;

 -озброїти дитину навичками, які необхідні у повсякденному житті; 

 - виростити його майстром, здатним братися за будь-яку справу.

Дана концепція втілюється через співвідношення інваріантної та варіативної складової в базовому навчальному плані. Відповідно «Річного плану роботи  районного методичного  кабінету на 2014/2015 навчальний рік» вивчалося питання           Про впровадження   нових  предметів,курсів за вибором та освітніх проектів в початкових класах ЗНЗ району.  

   При вивченні даного питання зверталась увага на наступні аспекти:
-Призначення годин варіативної частини,

 -навчально-методичне забезпечення  викладання курсів за вибором,

 -кадрове забезпечення розподілу варіативних годин,

 - ведення шкільної документації,

 -обґрунтування доцільності введення того чи іншого курсу.

 Було проаналізовано навчальні плани щодо варіативної складової, програмне забезпечення та їх виконання, фаховий педагогічний склад, навчально-методичне забезпечення. Аналіз вивчених матеріалів згідно довідки свідчить, що у школах району  відповідально підійшли до вирішення питання доцільності використання годин варіативної складової навчального плану.

 У методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України відзначено, що повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією, як інваріантної, так і варіативної складових. Значення варіативного компонента в змісті шкільної освіти поступово підвищується.   

        Зміст початкової освіти для всіх типів навчальних закладів відображений у навчальних планах.     Згідно із Законом «Про загальну середню освіту» базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст початкової загальної  освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження на учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.

      Інваріантна складова  змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів і в ній  визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі..  Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти визначається за допомогою таких освітніх галузей, як "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Здоров’я і фізична культура", "Технології" та "Мистецтво".

Варіативна складова  Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.

       Вивчення предметів, включених до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень загальноосвітньої підготовки і соціально-особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку.

Основні функції варіативної складової Базового навчального плану:

забезпечення індивідульної орієнтованості змісту освіти (надання кожному учню можливості вибору предметів і курсів, які поглиблюють і розширюють передбачений освітнім стандартом обов’язковий навчальний зміст, а також права підвищити свій загальноосвітній, загальнокультурний рівень шляхом вивчення окремих курсів, зміст яких виходить за межі передбачених інваріантною складовою навчального плану, прилучитися до різних видів практичної діяльності);

забезпечення всебічності розвитку особистості молодшого школяра (здійснення цілеспрямованого впливу на розширення спектру інтересів сприяючи широкому повноцінному загальнокультурному розвитку учнів, їх фізичного вдосконалення);

корекційно-адаптивна функція (гарантоване досягнення обов’язкового рівня загальноосвітньої підготовки учня шляхом організації спеціальних занять, групових та індивідуальних консультацій, тимчасового поділу класу на групи для вивчення окремих предметів тощо);

особистісно-розвивальна функція (розробка й   реалізація індивідуальних програм навчання та розвитку дітей, для яких, враховуючи їх індивідуальні психофізичні, інтелектуальні та інші особливості  - обдаровані, з уповільненим розвитком, ослаблені - передбачений нормативними документами темп і режим навчання не є оптимальними).

   Пріоритетність тих чи інших функцій варіативної складової навчального плану зумовлюється освітніми цілями, а також особливостями учнівського контингенту конкретної школи. 

Години варіативного компонента можуть пропорційно розподілятися між освітніми галузями інваріантної частини,  їх використовують для вивчення курсів за вибором. Тобто Варіативна частина Типових планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено чи вводяться додатково. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми  здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який  затверджується керівником навчального закладу.

 Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи загально світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

      індивідуальні заняття та консультації.При розподілі варіативної частини слід враховувати індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України за № 572 від 10.06.2011 р. «Про Типові навчальні плани початкової школи»  загальноосвітні навчальні заклади складають робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

  Викладання предметів варіативної складової здійснюється відповідно «Робочого навчального плану» на 2014/2015 навчальний рік, складеного на основі:

-для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, (додаток 1,2);

– для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими   наказом   Міністерства   освіти і науки України  від  29.11.2005 № 682, (додаток 1,2);   Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4-х класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня.

  Проаналізувавши  подані у відділ освіти інформації щодо використання годин варіативної частини навчальних планів в ЗНЗ району можна зробити такі висновки: 16шк. – 1 дод.   15 шк. – 2 дод.

В  школах району години варіативної частини використано на збільшення часу на вивчення  окремих  предметів інваріантної   складової  плану,а саме: українська мова -8 шкіл, образотворче мистецтво- 7 шкіл,музичне мистецтво - …6 шкіл,іноземна мова - 3 школи,інформатика-3 щколи.
Адміністрації навчальних закладів і вчителі початкових класів   приділяють   належну увагу  підготовчій роботі по впровадженню курсів за вибором, що визначена інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (лист МОН, молоді та спорту України від 09.06.11 № 1/9-454).

 В 6 школах району  вивчаються курси за вибором:

Дідівська  ЗОШ  -«Розвиток продуктивного мислення», «Ритміка».    Дубовогаївська ЗОШ –«Пізнай себе»

Івківська ЗОШ   -«Риторика»   Линовицька ЗОШ –«Логіка»,

Малодівицька ЗОШ –«Маленькі українці подорожують  країнами Євросоюзу    « Сходинки до інформ.Шукачі скарбів».

Сухополов.ЗОШ    - «Риторика», «Логіка».
 

   Названі  ЗОШ району  на 100% забезпечені  програмами курсів за вибором для загальноосвітніх начальних закладів, рекомендованими МОНУ та навчально-методичними матеріалами .

Отже, у 2014/2015 навчальному році в початковій школі популярністю користуються курс «Логіка» (автор О.Митник) ( 2 навчальних заклади  Линовицька та Сухополов.ЗОШ), метою якого є формування в учнів знань з основ логіки, розвитку нестандартного мислення, підвищення загальної математичної культури, формування практичних вмінь та навичок, необхідних для успішного вивчення математики та інших  наук,  для  кращого засвоєння програмового матеріалу з окремих  навча­льних предметів, що дадуть можливість учням діяти адекватно у певних навчальних та життєвих ситуаціях.

 До вивчення курсу «Риторика»( автори В.Науменко. М.Захарійчук) залучено навчальних заклади(Сухополов. та Івківська ЗОШ); метою курсу  є формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування.,збагачувала свій комунікативний досвід,зберігала культурно-мовленнєві традиції народу. Учні вчаться вибирати стиль і форми висловлювань,дбають про правильну чітку вимову.

Над досить новим,сучасним курсом працюють 4-класники  Малодівицької ЗОШ. Його назва - «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу».(Лист МОН №4.1/12-Г-25 від 31.01.2012 р.) Головна мета курсу - ознайомити молодших школярів  з географічними,історичними і культурними аспектами 27 країн,що входять до Європейського Союзу, виховання моральних  якостей,толерантне ставлення до інших народів,прагнення жити в мирі і злагоді. Завданнями курсу є: знайомити з географічним положенням,грошовою одиницею, мовою,національною символікою,одягом,народними святами,звичаями, визначними місцями країн  Євросоюзу.

 В Дідівській ЗОШ   впроваджується   навчальний  курс «Розвиток продуктивного мислення.»(автор О.Гісь).    Сучасна  школа  покликана формувати вміння мислити,але навчального предмета, який би цілеспрямовано  навчав  дітей  мислити – немає. Причому мислити нестандартно,логічно,творчо. Саме цей курс,розроблений із застосуванням логіки, математики та психології , сприятиме розвитку спостережливості,вміння продукувати нові ідеї, мислити творчо, оригінально,сміливо.   

Рішенням педради від 28.08.2014 р та за письмовою згодою батьків в Дубовогаївській ЗОШ другий рік вивчається курс «Пізнай себе». Заняття проводить практичний психолог школи. Його мета – розвиток різних сторін психіки дитини - пізнавальної та емоційно-вольової сфер, розвиток дитини у сфері взаємин,виховання ціннісного ставлення до себе. Діти вчаться розуміти себе та інших,у них формуються навички спілкування , товариськості. За рахунок варіативної частини в районі введено також курс
« Ритміка» (Дідівська ЗОШ І-ІІ ступенів);

До викладання курсів залучені  вчителі початкових класів,вч.англ.мови та практичний психолог.

-Додаткові години з варіативної частини навчального плану для учнів основної школи використано  в повному обсязі..

  - Навчальний процес варіативної складової, а особливо курсів за вибором у школах організовано відповідно до навчальних вимог, програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки.

  -Програмне забезпечення адаптоване до потреб школи .

-Кожен заклад має пояснювальну записку до робочого навчального плану, де       умотивований вибір курсу для потреб школярів.

 - Вимоги навчальних програм реалізуються, про що свідчать записи у класних журналах. Вчителі у своїй діяльності керуються рекомендаціями та вказівками інструктивно-методичних листів, матеріалів Міністерства освіти і науки.

 - Здійснюється обговорення вибору курсів на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради в кожній із шкіл;
 

- В усіх школах  дотримуються рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів варіативної складової навчального плану закладу,тобто оцінювання не проводиться.

- Проте  питання про використання годин  варіативної складової  та впровадження курсів за вибором  не  виносяться  на розгляд ШМО та педагогічних рад.

- А також  визначені курси варіативної складової в розкладі уроків не завжди виносяться після предметів інваріантної складової навчального плану.
До уваги керівників та вчителів поч.класів!Дані нижче програми використовуються  в закладах останній рік!

Програма "Крок до інформатики. Шукачі скарбів" (останній рік використання)

Коршунова О.В.

2-4

Весна, Мандрівець

2008, 2009

Програма "Сходинки до інформатики" (останній рік використання)

Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.

2-4

КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Мандрівець

2005, 2009

 

Враховуючи вищесказане по даному питанню ,подальшу роботу   потрібно організовувати та здійснювати за таким алгоритмом:

  -Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів

 - Викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

- Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

    -Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

    -Викладання вищезазначених курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

 -Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

     -Навчальні досягнення учнів з обраних курсів варіативної складової навчальних планів не оцінюються

    Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів.1-4 класи.

Крім курсів за вибором, одну годину варіативної складової можна використати для індивідуальної роботи, як із дітьми, що потребують корекції знань, умінь і навичок, так і з обдарованими дітьми для повного розкриття їх творчого потенціалу, таланту та можливостей.

Тільки органічне поєднання інваріантної та варіативної складових сприятиме розвитку особистісного досвіду учнів, їх творчої активності, формуванню ціннісного ставлення до дійсності.

         А отже учні початкової школи мають можливість набути достатнього  особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань, оволодіння загальнонавчальними та цільовими компетентностями.

Чим раніше людина навчиться жити у гармонії з собою і навколишнім світом, використовуючи всі творчі можливості і приклавши мінімум зусиль, тим більше надії, що у житті вона буде успішною.  

Категорія: Мої статті | Додав: Oksana (30.11.2014)
Переглядів: 7181 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Наш час
Ми у світі
Пошук
Педпреса
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz