Назарова Ксенія Іванівна
Головна | Школа майбутнього першокласника | Реєстрація | Вхід
 
Четвер, 20.06.2019, 11:55
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 195
Новини ЧОІППО
Статистика
Форма входу

Першокласник сьогодення і першокласник в минулому – різні поняття. В наш час від дитини в першому класі вимагають більше, ніж це було раніше. Тому, щоб адаптація до школи проходила нормально і у дитини не зникло бажання вчитися, малюк повинен бути ГОТОВИЙ ДО ШКОЛИ. Існує ряд показників, за якими ми можемо визначити чи готова дитина до школи. Тут зібрані всі основні критерії, за якими психологи здійснюють відбір.

Отже, було б добре якби дитина змогла б:

1. Назвати себе (П. І. Б.), маму, тата, бабусю, дідуся (орієнтація у внутрішньосімейних зв’язках)

2. Знати пори року, кількість і назви місяців у році, днів у тижні. Знати які зараз рік, тиждень, день. Вміти відповісти на питання типу «Коли птахи відлітають на південь», «Коли холодно і іде сніг», «в який день люди не ходять на роботу», «В яку пору року листя жовтіє»

3. Розказати назви всіх оточуючих її предметів: меблі, посуд, одяг, побутові та електроприлади, рослин, тварин, явищ природи, назви улюблених мультфільмів, казок, книжок, імена улюблених героїв.

4. Вміти прочитати (можна по складам) невеликий, простий текст з декількох речень.

5. Бути в змозі написати або скопіювати просту фразу, наприклад, «він їв суп»

6. Прямий і зворотний відлік в межах 20.

7. Вміти складати і віднімати числа в межах 10.

8. Володіти навичками узагальнення (в картинках вибрати що об’єднує …), виключення з ряду.

10. Знаходити схожість і відмінності між предметами.

11. Вміти скласти розповідь за картинкою або за серією картинок.

12. Знати основні геометричні фігури – коло, овал, прямокутник, трикутник, квадрат, вміти їх намалювати.

13. Запам’ятати 5-7 слів з 10 чітко названих.

14. Вміти розповісти напам’ять невеликий вірш

15. Вміти відповісти на питання: що буває раніше – обід чи вечеря, хто більший – корова або коза, у корови дитинча теля, а у коня …

16. Знати 10-12 основних кольорів.

17. Вміти намалювати фігуру людини з усіма основними частинами тіла.

18. Слухати казку і переказати ключові події.

19. Утримувати увагу на заданому виді діяльності 10 хв.

20. Розуміти що таке школа, чим там займаються і навіщо туди ходять.

21. Вміти визначати напрямок: вперед, назад, направо, наліво, вгору, вниз.

22. Уважно слухати і виконувати завдання, які пропонуються в усній формі;

23. Може самостійно виконувати необхідне завдання за зразком, який сприймається зором.

Фізіологічні показники:

1. Зміна не менше 5 молочних зубів на корінні.

2. Дістає рукою через верхівку до верхньої частини протилежного вуха (Філліпінський тест).

3. Якщо дитина стоїть боком проявляється прогин хребта в попереку.

4. Яскраво проявляються суглоби на пальцях і колінах.

5. Вміє кидати і ловити м’яч.

6. Вміє зав’язувати шнурки, застібати ґудзики, блискавки – це ознака розвитку дрібної моторики.

7. При рукостисканні – її великий палець вгорі.

8. Скачок в зрості.

9. Може повторити прості пальчикові ігри (наприклад, по столу переминати пальцями, зробити пальцями «перемога» і т. д.).

 


Школа майбутнього  першокласника

     У  зв’язку  із  запровадженням  обов’язкової  дошкільної  освіти  для  дітей,  які  досягли  5-річного  віку,  особливо    актуальною є  проблема  формування  готовності  дитини  до  шкільного  життя.

     Перед  педагогами  і  батьками  стоїть  завдання – забезпечити  кожній  дитині  перед  вступом  до  школи  такий  рівень  розвитку  виховання  та  навчання,  який    гарантуватиме  малюкові  достатню  й  необхідну  життєву  компетентність,  адаптованість  та  адекватну  зорієнтованість  у  довкіллі  та  соціумі.

      Відомо,  що  шостий  рік  життя – особливий  період  дошкільного  дитинства.  В  ньому  відбувається  бурхливий  загальний  психічний  розвиток  дитини,   важливі  зміни  у  сприйманні  пам’яті,  мисленні.  Провідною  діяльністю  дітей  цього віку  є  гра,  зокрема  творча  сюжетно-рольова. У  цей  рік  суттєво  змінюється  самосвідомість:  формується  самооцінка,  розвивається  здатність  аналізувати   й  осмислювати  власні  дії.  Прихід   до  школи - це  початок нового  етапу  у  житті  6-річної  дитини. 

     Відповідно   до  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»  важливо  створити  кожній  дитині  можливості  для  здобуття  якісної  дошкільної  освіти  та  рівні  стартові  умови  для  отримання   початкової  освіти.   

                 Пояснювальна  записка

до Робочого навчального плану «Школи майбутнього

першокласника»

     Робочий навчальний план складено на підставі методичних ре­комендацій із базових навчальних предметів МОіН України, роз­роблених у лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, а саме: української мови — О. Н. Хорошковська;

 

  • -математики — Н. П. Листопад, В. С. Шпакова;
  • -ознайомлення з навколишнім світом — II. М. Бібік, Н. С. Коваль;
  • -робота з дитячою книгою — В. О. Мартиненко;
  • -письмо (підготовка руки до письма) — О. Ю. Прищепа.

 

Розроблені навчальні матеріали орієнтовані на Базовий компо­нент дошкільної освіти в Україні та на програми дошкільної осві­ти «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільно­го віку «Впевнений старт», затвердженої МОН України (наказ від№ 1111).

Це програми розвитку, що повною мірою за­безпечують реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводять поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно- ціннісний та креативний розвиток.. Окре­мий акцент зроблено на ігровій діяльності — провідному виді діяль­ності для всього дошкільного дитинства, незмінному засобі розви­тку дітей. Цим зумовлена структура робочого навчального плану.

 В основі групування матеріалу — ідея формування в дитини 5-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, су­спільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опануван­ня дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементар­ної життєвої мудрості. Програма спрямована не тільки на обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й на розвивальний та виховний аспекти.

Основними завданнями розділу «Розвиток мовлення і підготовка до засвоєння грамоти» є розвиток мовленнєвої компетенції дитини, що містить лексичну, фонетичну, граматичну, діалогічну, комуні­кативну компетенцію (розвиток фонематичного слуху, навчання го­ворити чітко, у помірному темпі та регулювати темп мовлення; ви­ховання критичного ставлення до граматичних помилок у власному і чужому мовленні, прагнення до правильності мовлення).

Завдання курсу «Ознайомлення з навколишнім світом» поляга­ють у виявленні та уточненні уявлень дітей 5-річного віку про яви­ща, події, речі, взаємини, стосунки між однолітками, членами сім’ї тощо. Це дасть змогу створити основу для засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень, що відображають основні властивості та за­кономірності реального світу, упорядковують і організовують пі­знавальний досвід дитини, формують позитивне ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду.

Мета курсу «Підготовка до навчання письма» полягає у форму­ванні елементарних технічних і графічних умінь; розвитку просто­рових уявлень, уміння орієнтуватися на площині, сторінці альбому, книжки, зошита, упевнено рухатися по площині, уздовж рядка, рит­мічно розміщувати на рядку прості зображення, графічні елементи і візерунки з них. Заняття з підготовки письма можна інтегрувати із заняттями образотворчого мистецтва і художньої праці, з певни­ми темами інших предметів.

Мета курсу «Робота з дитячою книгою» — підготовка дітей до систематичного курсу читання в початковій школі; пробудження і підтримання у дошкільників інтересу до дитячої книжки і бажан­ня з нею спілкуватися; розвиток зв’язного мовлення дітей; форму­вання елементарних умінь орієнтуватися у книжці з опорою на та­кі показники: написи на обкладинці (прочитує педагог), ілюстрації; розвиток уваги до засобів художньої виразності твору; формування навичок обережного поводження із книгою, охайного користуван­ня нею; підтримання інтересу до самостійного перегляду, читання книжок, ілюстрування, ліплення за мотивами і під враженням кни­жок, розігрування творів.

Мета підготовчого періоду навчання математики — виявлен­ня й уточнення математичних уявлень дітей; підготовка дітей до систематичного вивчення математики в початковій школі; сти­мулювання пізнавальної активностідітей; розвиток розумових здібностей (пам’яті, уваги, образногомислення,фантазії, уяви, кон­структивного мислення).

До Робочого навчального плану можна також включити роз­діл «Психологічний практикум», що містить діагностику функці­ональної, вольової та інтелектуальної готовності, адже успішність навчання дитини в першому класі суттєво залежатиме від розвитку довільних психічних процесів (за програмою психологічної підготов­ки дитини до школи Г. А. Цукермана, К. М. Поливанова «Введен­ня до шкільного життя»). Цей  курс бажано вводити в квітні-травні.

Учителям, які готуватимуть дітей до школи, необхідно врахову­вати загальний розвиток дітей, що, зрештою, визначає індивідуаль­ний підхід до кожної дитини. Готуючи дітей до школи, особливу ува­гу слід звернути на формування загальнонавчальних, організацій­них умінь та гігієнічних навичок, зокрема уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитан­ня, уміння порівнювати предмети за різними ознаками, розрізняти спільне й відмінне, мовні явища між собою тощо. Крім того, важли­во навчати дітей підготовки робочого місця, добирання необхідних навчальних речей (зошит, олівець, трафарети, лінійка); прищеплю­вати бажання не запізнюватися на заняття, бути охайним, правиль­но сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.

Проводячи заняття, учителеві слід ураховувати вікові особливості дітей, насамперед, швидку втомлюваність, нестійкість уваги, образ­ність мислення, недостатнє зміцнення м’язів тіла. Тому на кожному занятті слід надавати перевагу ігровим прийомам роботи; проводити хвилинки відпочинку, що підтримують інтерес до навчання; обира­ти лагідні форми звертання, слова і дії, що підбадьорювали б дітей, підтримували віру в їх сили. Заняття мають ґрунтуватися на прин­ципі добровільності (якщо дитина не хоче, не варто примушувати її)..

Заняття радимо  проводити 1 раз на тиждень у робо­чий день .

Тривалість заняття не повинна перевищувати 20-25 хвилин ,за день таких занять варто проводити не  більше двох з обов’язковою фізкультхвилинкою.

Підготовка до школи має бути системною, комплексною, відпо­відати індивідуальним особливостям дитини.

 

Робочий навчальний план "Школи майбутнього першокласника" (Просто натисни і скачай)

 


 

  Ведемо дитину в перший клас 

 

Підготовка до школи – процес і урочистий, і хвилюючий одночасно. І не тільки для малюка, який вже через місяць стане "дорослим" школярем, але і для його мами і тата. Часом більше самих першокласників хвилюються їхні батьки, які мучаться думкою, чи готовий їх синок чи донька до першого класу. До того ж напередодні школи майбутні першокласники нерідко задають їм питання, на які складно відповісти навіть дорослому.

Саме тому ми постаралися відповісти на "недитячі" питання майбутніх першокласників і дати поради батькам про те, як підготувати дитину до шкільного життя. Поданий матеріал пропонується для батьків майбутніх першокласників та для шкільних психологів і вчителів початкових класів для роботи з батьками.

Влаштуйте прогулянку до школи. Обов'язково проведіть дитині невелику екскурсію до школи: походіть по двору і навколо неї, а потім увійдіть всередину. Бажано показати дитині, в якому класі вона буде вчитися, де знаходиться туалет (до речі, якщо дитина привчена ходити в туалет тільки вдома, то не буде зайвим під час прогулянок по місту поводити її в громадські туалети) та їдальня. Періодично можна ходити гуляти до школи, граючи по дорозі у щось. Так дорога до школи буде завжди викликати хороші асоціації у малюка.

Збирайте портфель та одягайте форму. Непогано кілька разів за місяць потренувати збори до школи: нехай першокласник самостійно надіне шкільну форму. Потім мама або тато, розкидавши його шкільне приладдя по підлозі, покаже, як збирати портфель і що куди класти.

Грайте в школу. Батьки можуть посадити дитину серед іграшок і провести "урок", при цьому попросити малюка встати, коли мама- "вчителька" входить в "клас", потім сісти за парту, взяти в руку ручку, відкрити зошит. Так для дитини не будуть незвичними ці "команди", коли вона почує їх у школі, і вона легко їх виконає. Також доведеться пояснити першокласникові, що в школі його будуть називати за прізвищем. Тому необхідно навчити його реагувати і відгукуватися на прізвище, наприклад, у грі в школу звертатися не інакше як "Петров", "Сидоров" і т. д.

До того ж безліч дитячих письменників описують у своїх розповідях маленьких дітей, які збираються піти до школи. Нехай головний герой якоїсь книжки супроводжує малюка на всіх етапах підготовки до школи. Тоді він стане впевненіше, знаючи, що безліч дітей навколо теж йдуть до школи, як і він.

Встаємо раніше. Місяця, щоб привчити дитину вставати раніше, вистачить. Досить щодня віднімати від її сну по 5-10 хвилин. Тоді першого вересня малюк не буде сонно позіхати на лінійці. Але пробудження дитини має супроводжуватися приємними для неї діями, наприклад, усмішкою або обіймами мами.

Дружимо з годинником. Необхідно поставити в кімнаті малюка годинник, навчивши його по ньому розбиратися в часі. Це стане в нагоді в школі, наприклад, щоб знати, скільки хвилин є на виконання завдання. Також важливо, щоб малюк вмів укладатися в терміни. Для цього слід скласти графік його звичайного дня і повісити на видному місці. А коли малюк буде, наприклад, малювати, грати або їсти, можна звернути його увагу на те, скільки йому ще залишилося часу на цю дію за розкладом.

Вчимося порядку. Нехай у малюка з'являться всілякі папки, коробочки, файлики, і він навчиться складати туди свої малюнки, фломастери та інші дрібниці. Розвивати цю навичку потрібно заздалегідь, щоб школяр не був Машею-растеряшею. До речі, можна розвісити по кімнаті невеликі записочки, наприклад, "акуратно повісь речі на стілець" - це буде сигналом до дії.

"Доросла" кімната. У кімнаті обов'язково повинно з'явитися щось, що говорило б йому про "доросле" шкільне життя, про зміну його статусу, щоб школяр швидше звикав. Приміром, той же письмовий стіл або можна вже зараз купити малюкові невелику шкільну дошку з крейдою.

Більше зеленого. Цей колір і стимулює увагу, і розслабляє. Бажано, щоб в кімнаті малюка з'явилося щось зелене. Психологи кажуть, що тільки після 7 років у дитини починають працювати частини мозку, які відповідають за утримання тіла в одній позі. До 7 років приборкати маленького "зірвиголову" дійсно складно. Але тим не менш протягом останнього місяця до школи батьки можуть по трохи розвивати навички посидючості в дитини. Адже в школі без них доведеться непросто.

Шийте чи грайте в шахи. Активних дівчаток можна навчити шити або плести з бісеру, а хлопчиків - грати в шахи, шашки. Бажання виграти у мами чи тата або зшити красиву іграшку "переважать" бажання дитини постійно відволікатися на все підряд і не сидіти на місці (це спрацює, тільки якщо малюка вдасться зацікавити).

Є ще один спосіб: щодня протягом місяця пропонувати дитині посидіти хоча б три хвилини, уважно розглядаючи якусь картинку. При цьому давати їй якесь завдання, наприклад, розповісти потім про свої враження чи скласти якусь історію по цьому малюнку.

Формуйте позитивний образ школи. Ні в якому разі не потрібно говорити першокласникові фрази типу "закінчилося дитинство, почалося доросле життя" або "не будеш слухати вчительку, вона тебе покарає". Так любов до школи в нього точно не виховати. Добре, якщо б перша вчителька написала листа майбутньому учневі, розповівши про те, як вони цікаво будуть проводити час у школі, скільки всього нового він дізнається, як багато друзів з'явиться. Якщо домогтися творчого підходу від учителя не вдалося, розповісти про все це повинні батьки. Ще від них вимагається більше хороших забавних історій з їх шкільного життя, наприклад, про те, як вони знайшли свого першого шкільного друга. Також можна показати першокласникові батьківські шкільні фотографії.

Не залякуйте оцінками. Казати дитині про те, що вона повинна приносити тільки хороші оцінки заборонено. Тим більше що в 1-му класі їх не ставлять. Краще вже зараз завести журнал досягнень малюка, щодня записуючи туди кожен його успіх, наприклад, "сьогодні малюк сам почистив зуби". Тоді він буде знати, що хороші оцінки - це не єдині його заслуги перед батьками і перестане боятися принести "двійку", коли буде ходити до школи.

Жартуйте над дитиною. Наприклад, прізвище - Пузирьов. "Для профілактики" образ батьки можуть іноді називати малюка Пузир або бульбашка, щоб такі прізвиська були для нього на слуху. Тоді в школі вони не будуть для нього неприємною несподіванкою.

Більше рольових ігор. В останній місяць потрібно якомога частіше запрошувати дітей у будинок (ще краще - майбутніх однокласників). Хай грають в будь-які рольові ігри: доктор-пацієнт, дочки-матері або постановки улюблених мультфільмів. Саме на основі таких ігор діти вчаться знаходити спільну мову між собою.

Не "ліпіть" вундеркінда. За місяць до школи не потрібно намагатися підтягти всі "хвости", годуючи дитину новою інформацією. Педагоги та психологи не радять відточувати уміння дитини до досконалості, наприклад, вчити його читати не 30 слів за хвилину, як годиться першокласникові, а 60. Так, з одного боку, бути лідером серед своїх однолітків приємно будь-якій дитині, але з іншого - відсутність "конкуренції" вбиває прагнення поліпшувати свої навики. У той час як успіх того ж сусіда по парті - хороший стимул для "відсталого" першокласника навчитися читати трохи швидше.

Тренуйте увагу і не тільки. Наприклад, хороша гра для тренування пам’яті і уважності: розкласти на столі десять будь-яких предметів. Нехай малюк уважно подивиться на них протягом 1 хвилини, намагаючись запам'ятати якомога більше, а потім, не дивлячись на стіл, розповість, що там лежить. Ще можна забрати один предмет і замість нього покласти другий - нехай скаже, яку річ замінили.

Дуже добре тренувати мислення прямо під час чергової прогулянки. Наприклад, дати дитині таке завдання: розкласти поняття на складові (варіант: що входить в поняття взуття?), А потім, навпаки, "зібрати" в одне ціле, назвавши поняття (варіант: кіт, собака, жираф, ведмідь - хто це?).

Нарешті, мова. Прочитавши казку на ніч, мама або тато можуть попросити малюка переказати почуту історію і відповісти на декілька нескладних питань по ній. Так першокласник навчиться висловлювати свою думку, розмірковувати на задану тему і чітко відповідати на запитання.

Аналіз малюнка

Про переживання дитини обов'язково "проговориться" її малюнок. Тому пропонуємо дитині намалювати малюнок на тему "Я і школа".

Ставити "діагноз" можна, тільки маючи не один, а декілька малюнків дитини. Варто врахувати, що малюнок відображає не тільки тривоги, але і бажаний хід подій для дитини.

Напрямок руху. Якщо малюнок спрямований вліво - у фокусі уваги малюка родина, підтримка батьків і емоції, які вона відчуває. Зсув вправо відповідає за соціальну сферу: на даний момент дитина реалізує себе в спілкуванні з іншими людьми.

Деталі. Важливо стежити за тим, що дитина постійно виділяє, малюючи. Наприклад, промальовані руки (з пальцями) - це його вміння пристосовуватися і встановлювати відносини, акцент на гудзиках у героїв малюнків - прагнення піти у себе.

Колір. Для кожного малюка - потрібен окремий колірний "словничок". Щоб його скласти і по ньому "розшифрувати" його емоції, можна пограти в гру, задаючи дитині запитання: "Якщо це радість (або будь-яка інша емоція), якого вона кольору?".

"Я" на малюнку. Чим краще малюк промальовує (колір і плавність ліній) себе на малюнку, тим впевненіше він відчуває себе в своєму тілі і в світі. Чоловічок, намальований тонкими лініями, "паличками" - можливо, у малюка велике фізичне або інтелектуальне навантаження. Дитина взагалі не малює себе - вона не відчуває себе членом соціуму.

 

Автор: Юрченко Тетяна Михайлівна

Посада: викладач педагогіки та психології.

Джерело: http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/17918/

Наш час
Ми у світі
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Педпреса
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz